Huisregels t.b.v. evenement Stichting TOP 100 Bakkeliet.

 

Bij het betreden van de locatie van een evenement van Stichting TOP 100 Bakkeliet ga je akkoord met de volgende voorwaarden;

 

 • Voor dit evenement is een geldig legitimatie bewijs verplicht
 • Onder de 18 jaar geen alcoholhoudende dranken
 • Bij binnenkomst kunt u worden gefouilleerd
 • Het is verboden mee te nemen naar de evenement locatie: Professionele apparatuur ter vervaardiging van beeld en/of geluidsfragmenten voor commerciële toepassingen zonder voorafgaande toestemming van de organisatie (Alcoholhoudende) dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook, Glaswerk, Blik, Plastic flessen, Spuitbussen, vuurwerk,(vuur)wapens, drugs en andere gevaarlijke voorwerpen op straffe van inbeslagname.
 • Roken is wettelijk NIET toegestaan in gebouwen en tenten. Dit mag alleen in de open lucht of in de daarvoor op locatie aanwezige rookruimte(s). Bezoekers die zich hier niet aan houden zullen door onze medewerkers worden aangesproken en riskeren verwijderd te worden van de locatie van het evenement.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie
 • Het is NIET mogelijk om tussentijds de locatie van het evenement te verlaten.
 • Consumptiemunten/ bonnen zijn alleen te gebruiken tijdens het evenement.
 • Bedreigingen mishandeling intimidatie agressie discriminatie en racisme zijn verboden op straffe van verwijdering
 • De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren of verwijderen van de evenementen locatie.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, Materiele of immateriële schade aan bezoekers en/of eigendommen.
 • Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en haar partners. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 • Parkeer op de door de organisatie aangegeven terreinen. Auto’s die elders worden geparkeerd kunnen worden weggesleept.
 • Het is verboden tickets voor evenementen van de organisator aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, zonder voorafgaande toestemming van organisator.
 • In situaties waar de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze huisregels dan kunt u contact opnemen via info@top100bakkeliet.nl

 

Versie 1.0 d.d. 06-07-2023